QF-PCR

این روش بر اساس تکنیک فلوئورسنت کمی واکنش زنجیره ای پلیمراز (Quantitative Fluorescence Polymerase) عمل می نماید. در این روش قطعات اختصاصی تکثیر یافته از DNA نمونه جنینی آنالیز می شوند.QF-PCR موارد شایع ناهنجاری های کروموزومی را بررسی می کند. این ناهنجاری ها شامل موارد زیر است:

  • تشخیص سندرم پاتو (تریزومی13)
  • سندرم ادوارد (تریزومی18)
  • سندرم داون (تریزومی21)
  • سندرم ترنر (45X)
  • تریپلوئیدی ها
  • جنین مبتلاXYY
  • سندرم XXX (تریپلX)
  • سندرم کلاین فلتر (XXY47)

در تشخیص ناهنجاری های کروموزومی قبل از تولد که با کشت سلولی و تعیین کاریوتایپ انجام می شود حدود 14 روز زمان نیاز است  اما در بررسی از طریق QF-PCR، 2-3 روز کاری بعد از نمونه گیری از پرزهای جنینی (CVS) یا مایع آمنیوتیک مشخص خواهد شد.

شرکت مرواژن با برخورداری از دستگاه توالی یاب ABI 3500 آمادگی ارائه خدمات توالی یابی برای بررسی بیماری ها و نیز پروژه های تحقیقاتی و دانشجویی می باشد. همچنین با بکارگیری کیت های QF-PCR از معتبر ترین برندها این قابلیت وجود دارد که ظرف کوتاه ترین زمان و با بهترین کیفیت نتایج آزمایش QF-PCR ارائه گردد.