کیت استخراج RNA ویروس کووید 19

کیت تشخیصی ویروس کووید 19 به روش Real Time PCR
نوامبر 15, 2020
  • کیت استخراج RNA ویروس کووید 19

 

  • کیت MorVi prep برای استخراج سریع و آسان RNA ویروس کووید 19 طراحی شده است.
  • مناسب برای نمونه های سواب از نازوفانکس و حلق
  • فرایند استخراج با کیت MorVi prep کمتر از 20 دقیقه می باشد.
  • کیت حاضر 50 تستی است.
  • قابل رقابت با کیت های مشابه خارجی
  • دارای تاییدیه از انستیتو پاستور ایران