کشت سلول

کشت سلول:

کشت سلول فرآیندی است که طی آن سلول های یوکاریوتی و پروکاریوتی در محیط آزمایشگاه (in vitro) رشد داده می شوند. با توجه به پیشرفت علوم زیست شناسی و پزشکی در آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، برای بررسی بیماری های مختلف انسانی و سایر جانداران و همچنین درمان آن ها، استفاده از خود موجود زنده و تلف شدن تعداد زیادی از آن جانداران در آزمایشات مختلف امری بسیار هزینه بر و تاحدودی غیراخلاقی است. مخصوصا در رابطه با انسان که این امر امکان پذیر نیست و نمی توان برای یافتن درمان یک بیماری مستقیما روی انسان آزمایش کرد. این امر اهمیت تکنیک کشت سلول را محرز کرده و زمانی که فرضا دارویی برای یک بیماری پیشنهاد می شود، می توان با تکنیک کشت سلول بدون آسیب رساندن به موجودات زنده جهت اطمینان از تاثیر آن دارو، می توان ابتدا سلول های درون فلاسک را با دارو تیمار کرد و در صورت گرفتن نتیجه مطلوب، سپس آزمایش را بر روی موجودات زنده بررسی کرد.

آزمایشگاه کشت سلول مرواژن با بروز ترین تجهیزات، همچنین داشتن اتاق کشت مجهز و مجزا از سایر بخش های آزمایشگاهی، فضایی مناسب جهت انجام پروژه های علمی – پژوهشی، تکنیک های مهندسی بافت شامل بخش بچ های پوستی، تست های سلولی مانند MTT assay و... را فراهم آورده است.

امکانات و تجهیزات آزمایشگاه کشت سلول در مرواژن:

 • هود لامینار کلاس2
 • میکروسکوپ نوری
 • میکروسکوپ اینورت فلوئورسنت
 • انکوباتور CO2
 • تانک ازت معمولی و مسافرتی
 • فریزر منفی 20 و منفی ۸۶ درجه سانتی گراد
 • سانتریفیوژهای معمولی و یخچال دار
 • دستگاه الایزا ریدر/ نانودراپ
 • pH متر
 • اتوکلاو
 • دستگاه آب مقطر گیری
 • سمپلر های معمولی و کریستالی
 • مینی فیوژ (ورتکس و اسپین)