همکاری در طرح های دانشجویی، تحقیقی و آزمایشی

مرکز تحقیقاتی مروا ژن شامل بخش های ژنتیک مولکولی، مهندسی ژنتیک و کشت سلول می باشد که خدمات تخصصی را در این زمینه ها تحت نظر کارشناسان ارائه می دهد. این مرکز آماده همکاری با تمامی دانشجویان، مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاه ها و مراکز دانشگاهی است.

همچنین مرکز مرواژن  با بروزترین و مجهزترین تجهیزات می تواند در تمام مراحل مربوط به پروژه های تحقیقاتی دانشجویان و محققین عزیز اعم از مشاوره، طراحی، انجام پروژه و آنالیز داده ها خدمات رسانی نماید